Thursday, May 31, 2012

Wednesday, May 30, 2012

Tuesday, May 29, 2012

San Miguel Bulacan

Sunday, May 27, 2012

Friday, May 25, 2012

Thursday, May 24, 2012

Bangui Windmills (ground view)
Bangui Windmills2
Bangui Windmills1

Monday, May 21, 2012

MarceloFernanBridge

Sunday, May 20, 2012

Tagaytay Horseback Riding

Friday, May 18, 2012

Sunday, May 13, 2012

Friday, May 11, 2012

Thursday, May 10, 2012

Bosoboso Highway
Puerto Galera View

Saturday, May 5, 2012

Agoo Shoreline

Friday, May 4, 2012

Tuesday, May 1, 2012

National Physics Institute
UP CS Bldg
UP CA Auditorium